YAP
BOOK DETAILS
Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə və geoekoloji problemləri

Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə və geoekoloji problemləri


Read Download

Author Əliyev Firdovsi Şamil oğlu
Publishing house Çaşıoğlu
Place of publication Bakı
Publication date 2000
Page 326
Category Ecology & petroleum
Top