YAP
BOOK DETAILS
Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qurbanov

Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qurbanov


Read Download

Author Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu
Publishing house Azer-Globe
Place of publication Bakı
Publication date 2007
Page 40
Category Military science
Top