YAP
Kənd və meşə təsərrüfatı
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genofondu
img
Azərbaycanda əkinçiliyin inkişaf tarixinə dair
img
Azərbaycanın boyaq bitkiləri
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı: 1924-2014-cü illər
img
Kartof məhsulunun artırılması yolları
img
Üzümçülük
Top