YAP
Kənd və meşə təsərrüfatı
img
Qədim yurdun möcüzəli təbiəti və insan zəkası
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu
Top