YAP
İqtisadiyyat
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bazarın formalaşması və inkişafının xüsusiyyətləri
img
Azərbaycanın regionları: yeni inkişaf dövrü: I cild
img
İntibahın 15 ili
img
Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri
img
Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası: I cild
img
2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi
Top