YAP
İqtisadiyyat
img
2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi
img
2007-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi
img
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: problemlər və perspektivlər
img
Vergi işi tarixən
img
Fiziki kəmiyyətlərə aid qısa ensiklopedik məlumatlar
img
Лагич: этнотуризм в Азербайджане
Top