YAP
Dilçilik
img
Tanrı dili, türk dili, şumer dili
img
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili
img
Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri
img
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum
img
Türk dillərinin milli korpusları
img
Azərbaycan dilində isim kökləri
Top