YAP
Dilçilik
img
Qədim türk yazısı abidələri: III cild: Qədim uyğur yazısı abidələri: I hissə
img
Qədim türk yazısı abidələrinin dili: II hissə
img
Udin muz: udi dili
img
Gürcü dilini öyrənənlər üçün dərslik
img
Tat dilinin lüğət tərkibinin leksik-semantik təhlili
img
Tat dilinin leksikası: Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında
Top