YAP
Ecology & petroleum
img
Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti
img
Naxçıvan kəhrizləri
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası
img
Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi
img
Qeyri-su mühitində titrləmə
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı: I cild: onurğalı heyvanlar üzrə
Top