YAP
Ecology & petroleum
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasının neft-qazlılıq perspektivliyi
img
Ümumi ekologiya
img
Ekoloji menecment: II cild
img
Ekoloji menecment: I cild
img
Azərbaycanın yeni neft siyasəti və iqtisadi yüksəliş
img
Anam Xəzərim
Top