YAP
Science and education
img
Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir: XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri
img
Abdulla Şaiq Talıbzadənin Pedaqoji fəaliyyəti və onun "Nümunə məktəbi"nin təlimin yeni məzmunda qurulmasında rolu
img
Təhsil tariximizdən: İrəvan Pedaqoji məktəbi
img
Доктор Страсбургского Университета Ханларов
img
Vaqif Məmmədov xatirələrdə
img
Azərbaycan təhsil tarixi: I cild
Top