YAP
Science and education
img
Akademik İSA HӘBİBBӘYLİ (Hәbibbәyli İsa Әkbәr oğlu): biblioqrafiya
img
Nurlu ömrün salnaməsi: Zərifə Əliyeva-95
img
Zərifə Əliyeva: biblioqrafiya
img
Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir: XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri
img
Abdulla Şaiq Talıbzadənin Pedaqoji fəaliyyəti və onun "Nümunə məktəbi"nin təlimin yeni məzmunda qurulmasında rolu
img
Təhsil tariximizdən: İrəvan Pedaqoji məktəbi
Top