YAP
Natural Sciences
img
Xristofor Kolumb, Nəsirəddin Tusi və Amerika qitəsinin həqiqi kəşfi
img
Əsrləri qabaqlamış alim - Nəsirəddin Tusi
img
Braziliyanın müəmmalı kəşfi
img
Загадочное открытие Бразилии
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasının geoloji-geofiziki və faydalı qazıntılar xəritələri atlası
img
Biologiya terminlərinin izahlı lüğəti
Top