YAP
Экология и нефть
img
İnsanlığa xidmət
img
Ekologiya və fövqəladə hallar
img
Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları
img
Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları
img
Azərbaycan ərazisində baş verən dağıdıcı hidrometeoroloji hadisələr
img
Коллекторские свойства пород Кирмакинской свиты Апшеронского полуострова
Top