YAP
YENİ KİTABLAR
img
Sivilizasiyaların dialoqu: siyasi partiyaların rolu
img
Türk dillərinin milli korpusları
img
İqtisadi informatika və iqtisadiyyatda informasiya texnologiyaları
img
Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
img
Bir damla göz yaşında torpaq həsrəti
img
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum
Top